70 Hungarian Phrases for Travelers!

0
9258

 

Hi / Bye – Szia [See-yaw]
I like it – Tetszik [tat-seek]
Yes – Igen [ee-gen]
No – Nem [nam]
Thank you – Köszönöm [koh-soh-nohm]
You’re welcome – Szívesen [see-ve-shan]
Excuse me – Elnézést [el-ney-zeysht]
How are you? – Hogy vagy? [hawj-vahj]
I love you – Szeretlek [ser-at-lek]
How much is it? – Mennyibe kerül? [men-je-be-ker-ool]

Good morning! – Jó reggelt! [yo reg-gelt]
Good afternoon! – Jó napot! [yo nah-pot]
Good evening! – Jó estét! [yo ash-teyt]
Goodbye – Viszontlátásra [vee-sont-la-tash-ra] / Visztlát
Kiss – Puszi [poo-see]
I would like a… – Szeretnék egy [se-ret-neyk e-dj]
Cash – Készpénz [keys-peynz]
The bill please… – A számlát kérem [ah sum-lut key-rem]

Where is the …? – Hol van a…? [hole vahn ah]
Left – Balra [bawl-raw]
Right – Jobbra [yob-raw]
Straight – Egyenesen [e-dye-ne-shan]
Here – Itt [eat]
There – Ott [otth]

I don’t understand – Nem értem [nehm eyr-tem]
Hungarian – Magyar [mawd-yar]
Hungary – Magyarország [mawd-yar-awr-sug]
Good – Jó [yeoh]
Bad – Rossz [ross]
What’s your name? – Hogy hívnak? [hawdj heev-nuk]
Sorry – Bocsánat [baw-chu-naht]

Wine – Bor [bawr]
Beer – Sör [sure]
Open – Nyitva [nyeet-vaw]
Closed – Zárva [zur-vaw]
Entrance – Bejárat [ba-ju-rawt]
Exit – Kijárat [kee-ju-rawt]
Toilet – WC [vey-czey]
Delicious – Finom [fee-nom]
Small – Kicsi [kee-chee]
Big – Nagy [nah-dj]
Is it far? – Messze van? [ma-ssa-vahn]
Is it free? – Ingyenes? [een-dje-nash]
Pharmacy – Gyógyszertár [djodj-sar-tur]

Numbers:
One – Egy [edj]
Two – Kettő [kat-two]
There – Három [hu-rom]
Four – Négy [neh-dj]
Five – Öt [oht]
Six – Hat [hot]
Seven – Hét [heyt]
Eight – Nyolc [nohlcz]
Nine – Kilenc [kee-lancz]
Ten – Tíz [teez]

Time:
Today – Ma [moh]
Tomorrow – Holnap [hawl-nawp]
Yesterday – Tegnap [tag-nawp]
Monday – Hétfő [heyt-few]
Tuesday – Kedd [kadd]
Wednesday – Szerda [sar-daw]
Thursday – Csütörtök [csew-tohr-tohk]
Friday – Péntek [phen-tak]
Saturday – Szombat [sawm-but]
Sunday – Vasárnap [vaw-shur-nawp]
Now – Most [mawsht]
Never – Soha [shaw-haw]
Later – Később [key-sheb]

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments